Home page - Trang chủ     l About Us - Giới thiệu l Contact us - Liên hệ l News - Tin tức l Member - Thành viên
 

 MY COLLECTION

 Sản phẩm mới

SALES LIST
 

 Member Online :   70

 Visit :   3826780
 
 

 
 
About Us

TỰ GIỚI THIỆU

Họ và Tên: Nguyễn Huỳnh Thế Vinh

Nick name: nguyenhuynh

Năm sinh: 05-10-1976

Thời điểm bắt đầu sưu tầm: 1992

Sở thích: Sưu tầm tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ.

 


MỘT SỐ QUY ƯỚC CHUNG CHO WEBSITE


- Trang web là nơi trưng bày, triển lãm các mẫu vật là tiền giấy phục vụ mục đích sưu tầm, nghiên cứu,.

- Khi sử dụng thông tin và hình ảnh tại trang web vui lòng ghi trích dẫn nguồn gốc.

- Rất vui lòng được trao đổi thông tin, hình ảnh và hiện vật với mọi người.

 


GIỚI THIỆU TIỀN GIẤY INDOCHINE

 

......Đông Dương là vùng bán đảo nằm ở Đông Nam Châu Á, là thuộc địa của Pháp từ những năm cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Vùng lãnh thổ này có diện tích 741,242 km2. Với dân số thời bấy giờ vào khoảng 24 triệu người, bao gồm 5 vùng thuộc địa: Tonkin (Bắc Kỳ), An Nam (Trung Kỳ), Cochin-china (Nam Kỳ), Lào và Cambodia với các thủ phủ lần lượt là: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Pnom-penh và Vientiane.

Từ năm 1875 đến 1951, Đông Dương Hối Xuất ngân Hàng (Banque de L'Indo-chine) độc quyền phát hành tiền trong vùng thuộc địa này cho đến ngày 31/12/1951 thì chuyển giao cho Viện Phát Hành Cambodia, Lào và Việt Nam (Instittut d'Emission des Etats du Cambodge, du Lao et du Vietnam).

(Lược dịch Standard Catalog of WORLD PAPER MONEY, 9th Edition)

 

GIỚI THIỆU TIỀN GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA

......

GIỚI THIỆU TIỀN GIẤY VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

......

GIỚI THIỆU TIỀN GIẤY CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......



 
 
 

                                                          Email : info@banknotesvn.com or thevinh510@gmail.com

                                                          Website : www.banknotesvn.com or www.tiengiay.com  or www.papermoney.com.vn


Copyright © 2007 . All Rights Reserved. Design by Vietnext.vn